mgr Joanna Markut

 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Absolwentka  studiów podyplomowych pedagogiki specjalnej- oligofrenopedagogiki.  Ukończyła liczne kursy i szkolenia min: „Trening umiejętności społecznych”; „Terapia Behawioralna”; „Profilaktyka przemocy”; ,,Integracja Polisensoryczna”, , „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na   wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Uczestniczyła w zespołowym programie badawczym: PROJEKT „LEKSYKONU” PAPIESKIEGO (który rozpoczął się konferencją naukową „Człowiek w refleksji Jana Pawła II” 13.10.2012 oraz brała udział w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym „Młodzi naukowcy-ku przyszłości” KUL, Katedra Pedagogiki Katolickiej (2013/2014).

Problematyka pracy doktorskiej koncentruje się wokół seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zainteresowania naukowe: pedagogika prenatalna, pedagogika specjalna, seksualność oraz macierzyństwo osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 16:45 - Ewelina Świdrak