Asystent w Katedrze Mikrostruktur Społecznych Instytutu Socjologii WZNoS KUL w  

  Stalowej Woli.

 

  Urodzona 4 października 1976 r. w Rzeszowie

 

  2001 r. obrona pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława 

  Marczuka   

  pt. Aspiracje edukacyjno-zawodowe i szanse ich realizacji w ocenie uczniów

  Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Historyczno-

  Socjologiczny, kierunek Socjologia, specjalność Praca Socjalna

 

  2002 r. Studia Podyplomowe, Uniwersytet Rzeszowski, Kierunek Dziennikarstwo

 

  2004 r. Studia Podyplomowe, Uniwersytet Rzeszowski, kierunek Przygotowanie  

  pedagogiczne

 

Od 2008 r. Seminarium Doktorskiego u o. prof. dr hab. Leona Dyczewskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych

 

2010 r. przewód doktorski na WNS KUL. Temat rozprawy doktorskiej  "Postawy patriotyczne maturzystów województwa podkarpackiego i rola środowiska szkolnego w ich kształtowaniu", promotor o. prof. dr hab. Leon Dyczewski

 

Adres e-mail: justynaprzybyloszlachta@onet.pl

 

Wykaz publikacji za lata 2008-2012

 1. Rodzaje i funkcje aspiracji oraz ich znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania społecznego młodzieży, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 14 (1/2008), s. 43-50;
 2. „Procesy globalizacji i ich konsekwencje dla socjologii”, w: „Przestrzenie wielopomiarowe współczesnych zmian społecznych”, Lwów 2008,  s.59-62;
 3. „Tolerancja – nietolerancja”, w: Bogdan Więckiewicz (red.) „Tolerancja i jej oblicza”, Stalowa Wola 2008, s. 100-106;
 4. System edukacyjny i reformy oświaty w Polsce w latach 1945-1990, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 16 (3/2008), s. 128-133;
 5. Aspiracje i plany życiowe studentów – raport z badań, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 18 (1/2009), s. 144-147;
 6. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w świetle dokumentów Unii Europejskiej”, w: Marek Klimek (red.), „ Dokąd zmierza pomoc społeczna? Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Stalowa Wola 2009, s. 447-456;
 7. „Amerykańskie badania mediów. Recenzja książki R. Wimmer, J. Dominik „Mass media. Metody badań”, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 19 (2/2009), s. 122-123;
 8. Reformy edukacji w Polsce po 1989 roku, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 20 (3/2009), s. 112-118;
 9. „Polityka społeczna państwa wobec rodziny”, w: Przemiany współczesnej rodziny polskiej, WSIE, Rzeszów 2010, s. 240-244;
 10. Praca socjalna z osobami starszymi – sprawozdanie z konferencji w WSIE w Miłocinie z 8.06.2010, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 24 (3/2010), s. 128-130;
 11. „Ruch feministyczny w Polsce i na świecie”, w: Anna Witkowska-Paleń, Justyna Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Fundacja Campus, Stalowa Wola 2010, s. 95-104;
 12. Ojczyzna, naród i państwo w nauczaniu Jana Pawła II, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 27 (2/2011), s. 176-184;
 13. „Rola trzeciego sektora na przykładzie Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta”, w: Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa (red.), Pomoc jako zachowanie prospołeczne. Szanse i możliwości rozwoju trzeciego sektora, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 461-468;

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 15:24 - Małgorzata Wolak