Absolwentka pedagogiki KUL Jana Pawła II oraz edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem języka angielskiego na WSP TWP. Praca magisterska „Jakość relacji syna z matką a jego postawy wobec macierzyństwa”, napisana na seminarium z pedagogiki rodziny pod kierunkiem dr Danuty Opozdy. Problematyka pracy doktorskiej koncentruje się wokół międzypokoleniowej transmisji wzoru macierzyństwa w rodzinie. Zainteresowania naukowe: postawy wobec macierzyństwa, ojcostwa, przekaz transgeneracyjny w rodzinie, przygotowanie do małżeństwa, edukacja wczesnoszkolna, mediacje w sprawach oświatowych, szkolnych i rówieśniczych.

 

 

Kontakt: karolina.wilkolaska@gmail.com

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014, godz. 13:14 - Jan Dzionek