• mgr Katarzyna Dziuba-Owsianka

asystent w Katedrze
Poradnictwa Redagogiczno-Psychologicznego


Katarzyna Dziuba-Owsiankażyciorys naukowy

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2004r. ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii kierunek psychologia, specjalizacja psychologia społeczna oraz Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na tym samym wydziale. W ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. dr hab. Grażynę Kwiatkowską napisała, a następnie obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Poziom kompetencji społecznych a myślenie strategiczne menedżerów w wieku 30-55 lat". W latach 2007-2008 uczestnicząc w Szkole Trenerów Biznesu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie zdobyła tytuł trenera biznesu.

W 2011r. ukończyła studia podyplomowe ( 3 semestry) na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.  

 

Od 1 października 2007r. asystent w Instytucie Pedagogiki Katedrze Poradnictwa Pedagogiczno – Psychologicznego  Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

Główne kierunki zainteresowań:
 • psychologia kierowania: rola menedżera w kreowaniu atmosfery zadaniowej w organizacji
 • warsztat pracy i umiejętności trenera biznesu
 • realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia „OMNIBUS”, którego jest współzałożycielem
 • zdobienie głównie przedmiotów drewnianych techniką serwetkową decoupage.


Prowadzone zajęcia: 

 • Komunikacja i trening interpersonalny /ćwiczenia/
 • Negocjacje


Publikacje:

 • Dziuba-Owsianka K. (2006) Poziom kompetencji społecznych a myślenie strategiczne menedżerów. W: K. Jaremczuk (red.): Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 357-368.
 • Dziuba-Owsianka K. (2007). Pojęcie zarządzania i kierowania w kontekście kompetencji zawodowych menedżerów. W: M. Iskra (red.): Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia. Stalowa Wola, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 132-147
 • Dziuba-Owsianka K. (2008). Koncepcje stylów kierowania zespołem pracowniczym. W: Z. Uchnast  (red.): Współdziałanie – rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin-Nowy Sącz, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, s. 115-126 
 • Dziuba-Owsianka K. (2008). Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w sytuacji trudnej. W: I. Kurlak, A. Gretkowski (red.): Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria, historia, praktyka. Stalowa Wola – Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 79-86
 • Dziuba-Owsianka K. (2008). Komponenty myślenia strategicznego kierowników. W: K. Jaremczuk (red.): Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność. Tarnobrzeg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 686-693.
 • Dziuba-Owsianka K. (2008). Kobieta liderem w swoim środowisku, pożądane cechy i predyspozycje. W: Poradnik aktywnej kobiety. Publikacja wydana w ramach projektu „Aktywność kobiet w życiu publicznym a rozwój świętokrzyskiej wsi” realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, s. 11-14.
 • Dziuba-Owsianka K. (2008). Bariery w podejmowaniu działalności społecznej i pełnieniu przez kobiety funkcji publicznych, jak je pokonywać. W: Poradnik aktywnej kobiety. Publikacja wydana w ramach projektu „Aktywność kobiet w życiu publicznym a rozwój świętokrzyskiej wsi” realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, s. 15-16.
 • Dziuba-Owsianka K. (2010). Psychologiczny wymiar współczesnego stylu życia nierozerwalnie związanego ze stresem. W: Zeszyty Socjologiczne Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, s. 49-57.
 • Dziuba-Owsianka K., Bielecki J., Kołek T. (2010). Postawy wartościujące (Społeczne, Polityczne, Ekonomiczne, Estetyczne, Religijne i Techniczne) młodzieży studiującej w PWSZ w Tarnobrzegu. W: Zeszyty Socjologiczne Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, s. 93-104.
 • Dziuba-Owsianka K. (2010). Znaczenie poziomu kompetencji społecznych kadry zarządzającej przedsiębiorstwem XXI wieku. W: D. Tokarska, M. Iskra (red.): Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia. Tom II. Stalowa Wola, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 229-240.
 • Dziuba-Owsianka K. (2011). Poziom kompetencji zawodowych menedżerów na przykładzie analizy zależności istniejących między kompetencjami społecznymi i myśleniem strategicznym. Artykuł ukaże się w: Zeszyty Socjologiczne Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu pod redakcją B. Szluz. 

 

 


Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2012, godz. 17:33 - Mirosław Rewera