2011 – 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, studia stacjonarne I stopnia, pedagogika, specjalność nauczycielska: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

2014 Egzamin licencjacki – tytuł pracy: „Pedagogiczno – etyczne aspekty uczciwości małżeńskiej. Studium indywidualnych przypadków” Promotor : dr Anna Szudra-Barszcz

                                              

2014 -2016 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, studia stacjonarne II stopnia, pedagogika, specjalność: pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym

 

2016 Egzamin magisterski – tytuł pracy: „Wychowanie do świętości w świetle nauczania Josepha Ratzingera – Benedykta XVI” Promotor : dr Piotr Magier

 

Od 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, studia stacjonarne II stopnia, pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika osób z autyzmem

 

 

Zainteresowania naukowe: 

Pedagogika chrześcijańska, filozoficzne i antropologiczne podstawy wychowania, współczesne nurty w pedagogice i ich uwarunkowania filozoficzne, pedagogika rodziny,  problemy współczesnej rodziny, wychowanie w rodzinie, problem świętości w kontekście wychowania personalistycznego i chrześcijańskiego 

 

 

Kontakt: katarzynahryszan@gmail.com

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2016, godz. 22:15 - Justyna Marcinkowska