Katarzyna Małysz

 

kasia_malysz_copy

 

Doktorantka Socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Socjologii Wiedzy i Edukacji

E – mail: k.malysz@wp.pl

Temat pracy doktorskiej: „Podręczniki do geografii jako narzędzie do realizacji polityki edukacyjnej w okresie PRL”

 

Wykształcenie:

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (2013 – 2015) – studia stacjonarne, magisterskie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - tytuł magistra

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, specjalizacja: kultura czytelniczo - medialna (2010 – 2012) – studia stacjonarne, magisterskie, na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – tytuł magistra

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja: film i telewizja oraz public relations
i reklama
(2010 – 2013) – studia stacjonarne, licencjackie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - tytuł licencjata

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (2007 – 2010) – studia stacjonarne, licencjackie, na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej – tytuł licencjata

 

Działalność akademicka:

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL – działalność w Kole Naukowym od roku akademickiego 2010/2011 do 2011/2012

Projekt Ambasador KUL – funkcja pełniona w roku akademickim 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017

 

Udział w Konferencjach Naukowych:

Udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza a moralność” – wyłożony referat na temat: „Obraz ZSRR w polskich podręcznikach szkolnych do geografii z okresu PRL”

Udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Małe Miasta” – wyłożony referat na temat: „Lubartów widziany oczami fotografów”

Udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby” – wygłoszony referat na temat: „Samobójcza śmierć w rodzinie. Czym jest ona spowodowana? Jak pomóc osobie, która myśli o samobójstwie? Jak wesprzeć rodzinę, której zmarł ktoś bliski?”

Udział czynny w I Ogólnopolskim Sympozjum Doktorantów Socjologii – wygłoszony referat na temat: „Obraz ZSRR w polskich podręcznikach szkolnych do historii z okresu stalinizmu”

Udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polska Ludowa 1944 – 1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek” – wygłoszony referat na temat: „Obraz Azji w wybranych losowo polskich podręcznikach szkolnych do historii z okresu stalinowskiego (lata 1948 – 1956)”

 

Zainteresowania:

geografia społeczno – gospodarcza Polski i świata, współczesne systemy polityczne, socjologia, socjologia edukacji, psychologia, opinia publiczna, public relations, reklama, językoznawstwo, sztuka, film dokumentalny, film fabularny, telewizja, gatunki telewizyjne, procesy globalizacji, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, edukacja zdrowotna, informacja naukowa

Autor: Marek Maj
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2016, godz. 10:08 - Marek Maj