mgr Katarzyna Sabat - doktorantka w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej WNS KUL. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół biografii osób związanych z polskim powojennym podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym. Uczestniczka konferencji o charakterze ogólnopolskim, autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

  • W strukturach (anty)komunistycznych – informatorzy Oddziału „Tarzana”, „Biografistyka Pedagogiczna”, 2 (2017) nr 1, s.139-156.
  • Idea wolności w życiu „Uskoka” (Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik, Lublin-Warszawa 2015, ss. 383), „Biografistyka Pedagogiczna”, 2 (2017) nr 1, s. 409-416.
  • Prośba o ułaskawienie źródłem do biografii Żołnierzy Wyklętych, „Biografistyka Pedagogiczna”, 1 (2016) nr 1, s. 275-289.
  • Marysia z Oddziału "Tarzana", "Wyklęci", 8 (2017) nr 4, s. 124-128.
  • Walczyli o wolną i niezawisłą Polskę, w którą wierzyli i za którą umierać im przyszło – żołnierze oddziału leśnego Tadeusza Gajdy „Tarzana”, „Wyklęci”, 7 (2017) nr 3, s. 231-236.
  • „Byłem żołnierzem – wykonywałem rozkazy zgodnie ze swoim sumieniem” – Tadeusz Gajda „Tarzan” (1924–1946), „Wyklęci”, 5 (2017) nr 1, s. 170-179.
  • „Kwiat Wolności – Polska Armia Krajowa”– niepodległościowa organizacja młodzieżowa w powiecie tarnobrzeskim (1953–1957), „Wyklęci”, 4 (2016), s. 103-110.
Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 22:30 - Katarzyna Sabat