PROBLEMATYKA NAUKOWA:
 
ekologia gleby
     

DATA UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO:
   
magister – 2011 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
 

Porównanie wpływu wilgotności na metabolizm gleb: bielicy, rędziny i murszu

promotor: prof. dr hab. Zofia Fischer

     

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013-do chwili obecnej) – starszy referent techniczny
Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2012-2013) – starszy referent techniczny
   

PUBLIKACJE NAUKOWE:
     
Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku
     

KONFERENCJE NAUKOWE:
 

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2013. Funkcjonowanie organizmów żywych w warunkach fotozanieczyszczenia. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2013. Zanieczyszczenie nocnego nieba światłem – współczesny problem obszarów zurbanizowanych. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Niewinna M., Żukowska K. 2012. Potencjalne konsekwencje zmian klimatycznych na funkcjonowanie górskich systemów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu glebowego Bieszczad. XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2012 Ekologiczne, sozologiczne i turystyczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. 25-26 września, Brzozów. Referat.

     
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, godz. 14:58 - Sylwia Gielarek