15.06.2015 Egzamin magisterski: tytuł pracy „Role rodzinne samotnych matek”

2013-2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia II stopnia: nauki o rodzinie, specjalność: interwencja kryzysowa

2010-2013 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia I stopnia: nauki o rodzinie, specjalność: pracownik socjalny

 

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim pedagogiczne aspekty roli macierzyńskiej. Interesują mnie funkcje i zadania podejmowane przez matki w rodzinie, ich stosunek do macierzyństwa oraz obraz siebie jako matki. W tym kontekście istotne jest dla mnie również wychowanie i przygotowanie do macierzyństwa oraz czynniki, które mają wpływ na akceptację i realizację roli matki.

            Innym obszarem moich zainteresowań są przemiany ról społecznych i rodzinnych kobiet oraz zjawiska z tym związane, takie jak samotne macierzyństwo czy bezdzietność z wyboru.

 

Kontakt: malgorzata.szczeszek@gmail.com

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015, godz. 20:03 - Justyna Marcinkowska