mgr Marta Szaro

 

kontakt: marta.szaro@fsd.lublin.pl

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Psychologia Rodziny. Od 2010 roku pracuję w lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Jestem koordynatorem programu wychowawczego o nazwie Korona Polskiego Wychowania, realizowanego w kilkudziesięciu klasach lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na co dzień sprawuję bezpośredni nadzór nad realizacją programu, opracowuje nowe rozwiązywania metodyczne, a także prowadzę szkolenia dla nauczycieli oraz dla uczniów. Prowadzę także różnorakie warsztaty skierowane do młodzieży oraz włączam się w działalność Lubelskiego Ośrodka Akademii Młodzieżowej. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są zasoby psychospołeczne i ich rola w osiąganiu celów wychowawczych.

Autor: Marta Szaro
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2016, godz. 22:57 - Marta Szaro