marta

 

mgr Marta Szaro

 

kontakt: marta.szaro@fsd.lublin.pl

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Psychologia Rodziny. Obecnie jestem w trakcie kwalifikacyjnego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Od 2010 roku pracuję w lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Jestem koordynatorem programu wychowawczego o nazwie Korona Polskiego Wychowania, realizowanego w kilkudziesięciu klasach lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na co dzień sprawuję bezpośredni nadzór nad realizacją programu, opracowuje nowe rozwiązywania metodyczne, a także prowadzę szkolenia dla nauczycieli oraz dla uczniów. Prowadzę także różnorakie warsztaty skierowane do młodzieży oraz włączam się w działalność Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym oraz Lubelskiego Ośrodka Akademii Młodzieżowej. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są zasoby psychospołeczne i ich rola w osiąganiu celów wychowawczych.

Autor: Marta Szaro
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017, godz. 09:07 - Marta Szaro