Domka_DSC_4223.jpg

Mgr Marzena Kogut

 

Życiorys naukowy

Pochodzi z Przemyśla, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz IV Liceum Ogólnokształcące na profilu menadżer własnej osobowości. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Praca magisterska napisana na seminarium magisterskim psychopedagogika specjalna pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Stefana Wolickiego nosi tytuł „Charakterystyka relacji interpersonalnych jedynaków na podstawie badań przeprowadzonych w Wydziałach Zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli”. W czasie studiów czynnie działała w Studenckim Kole Naukowym Pedagogów PAIDEIA, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej koła. Ponadto należy do Duszpasterstwa Akademickiego, gdzie w czasie studiów działała w Grupie Wolontariatu AGAPE pełniąc funkcję skarbnika.

 Udział w Konferencjach Naukowych

-26.05.2009 rok, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Konferencja: Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży. Współautorka wystąpienia: dojrzałość emocjonalna jedynaków.

-15.04.2010 rok,  Stalowa Wola, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Konferencja: Agape, filantropia czy usługa? Współautorka wystąpienia: Działalność Grupy Wolontariatu AGAPE przy Duszpasterstwie Akademickim KUL w Stalowej Woli.

-26. 04. 2010 rok, Stalowa Wola, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, Konferencja: Pomoc osobom z zaburzeniami mowy w ujęciu interdyscyplinarnym. Współautorka wystąpienia: Stosunek studentów do osób z zaburzeniami mowy na podstawie badań przeprowadzonych w Wydziałach Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli.

Nagrody

-2008 – Wyróżnienie w konkursie Wolontariusz Roku 2008

-2009 – Dyplom w konkursie Wolontariusz Roku 2009

-2009 – Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wysoką średnią ze studiów i głębokie zaangażowanie w życie Uniwersytetu

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2012, godz. 23:35 - Mirosław Rewera