dr Michał Jędrzejczyk, asystent

 

E-mail:                       

michaljedrzej@op.pl

 

WYKSZTAŁCENIE :

 

01.10.2010                                               

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

studia stacjonarne doktoranckie

 

01.10.05 – 21.05.2010                                            

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Kierunek: Prawo

Typ studiów: Jednolite magisterskie ( ukończone z wynikiem bardzo dobrym)

 

01.09.2002 – 3.04.2005                                       

VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

 

SZKOLENIA :

 • Psychologia Pozytywna w Praktyce    - Lublin  10.03.2010 r.       
 • Międzynarodowe seminarium na temat:  Usprawnienia Procesów w Celu Poprawy Konkurencyjności Firmy w ramach Projektu: „Nowoczesne Technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki”  - Stalowa Wola  18.03.2010 r.

 

Działalność Dodatkowa:

 • Koordynator Akademickiego Biura Porad Prawnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Oddział w Rozwadowie, 
 • Przedstawiciel studentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli w Parlamencie studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Przedstawiciel studentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli w Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ( dwie kadencje )
 • Obsługa konferencji „ Elektroniczne Aspekty Wymiaru Sprawiedliwości” na temat: Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych.

 

Umiejętności:

 • Praktyczne sporządzanie podstawowych pism procesowych
 • Dobra znajomość przepisów prawa: cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, finansowego, administracyjnego
 • Bardzo dobra komunikacja z klientami

 

Zainteresowania:

 • Poznawanie szerokorozumianego Prawa Polskiego ze szczególnym ukierunkowaniem na prawo gospodarcze, cywilne oraz postępowanie cywilne,
 • Historia,
 • Nauki Polityczne.
Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 17:14 - Filip Ciepły