Natalia Rapa - magister pedagogiki KUL, absolwentka Studium Przedsiębiorczości Akademickiej przy Lubelskiej Szkole Biznesu oraz... Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmie I stopnia (fortepian oraz wiolonczela). Finalizuje pracę doktorską na kierunku pedagogika oraz na Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich "odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce". Prowadziła badania naukowe z zakresu innowacji społecznej, specyfiki rozwoju kreatywno-innowacyjnego myślenia w The International Center for Studies in Creativity in State University of New York w Buffalo (USA). Autorka artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu edukacji twórczej oraz projektów szkoleniowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu rozwoju kreatywno-innowacyjnego myślenia. Doświadczenie trenerskie w zakresie rozwoju kreatywno-innowacyjnego myślenia zdobywała między innymi pod kierunkiem osób kreujących na co dzień świat Walta Disneya. Ekstrawertyk, obala mity o elitarnym rozumieniu twórczości a przede wszystkim zaraża kreatywnym myśleniem! Od początku istnienia Uniwersytetu Otwartego KUL prowadzi zajęcia dla naszych słuchaczy dostarczając im nowych wrażeń intelektualno-kreatywnych.