Mgr Olga Nowak, doktorant

 

Życiorys naukowy

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem prawo na podstawie pracy magisterskiej pt. ,,Ochrona interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy w systemie zachowku i rezerwy” , przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Jacka Widło, prof. KUL.

 

Zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne – prawo zobowiązań (ćwiczenia)

Zobowiązania – część szczegółowa (ćwiczenia)

Zarys prawa zobowiązań (ćwiczenia)

 

Publikacje

Glosa do wyroku SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CSK 143/09, Studia Prawnicze KUL 2011, nr 2

 

Konsultacje

Wtorek, godz. 10.30-11.15, sala C-749

 

Kontakt

o.nowak@onet.eu

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2015, godz. 08:48 - Andrzej Rąpała