paulina_jaszczuk  Mgr Paulina Jaszczuk

 

2013- 2015 -  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, KUL – Administracja studia stacjonarne II stopnia(specjalność finansowo – gospodarcza). Praca magisterska pt. „Zadania administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej na przykładzie województwa lubelskiego”  napisana pod kierunkiem dr hab. Marcina Leopolda Szewczaka

2012 – 2016 – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, KUL – Prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie. Praca magisterska pt. „Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.  Aspekty prawne” napisana pod kierunkiem dr hab. Pawła Fajgielskiego, prof. KUL

W 2015 r. rozpoczęła studia doktoranckie na kierunku prawo na WPPKiA KUL (Katedra Prawa Unii Europejskiej). Seminarium: Prawo samorządu terytorialnego.

Stypendystka stypendium Rektora KUL dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych. Organizatorka licznych konferencji naukowych, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych oraz sympozjów.

 

Zajęcia dydaktyczne:

Postępowanie administracyjne (ćwiczenia)

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia) 

 

Kontakt
e-mail: paulina_jaszczuk@tlen.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2016, godz. 13:14 - Małgorzata Ganczar