paulina_w.jpg

 

Mgr Paulina Woś urodziła się 5 marca 1987 roku w Adamowie, gdzie ukończyła szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące.

W latach 2006-2011 studiowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – kierunek Prawo. Tytuł magistra prawa uzyskała w 2011 roku z wyróżnieniem, po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat: „Gwarancje realizacji zasady dobra dziecka w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej”  pod kierunkiem Abp. Prof. dr hab. Andrzeja Dzięgi.

Odbyła praktyki w I Wydziale Cywilnym oraz V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (lipiec 2010 r. oraz listopad 2010 – styczeń 2011 r.).

Od stycznia 2012 roku jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie,  a w październiku rozpoczęła studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.


 

Prowadzone zajęcia:

 

       Rok akademicki 2012/2013

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

       - Instytut Prawa:

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia 

       ·      Sądowe ochrona rodziny - ćwiczenia

       ·      Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych - konwersatorium


 

Artykuły, recenzje, sprawozdania:

1. Kontakty osobiste z osoba ubezwłasnowolnioną całkowicie, Człowiek – Rodzina – Prawo 2012, nr. 4, s. 14.

2. Nowelizacja postępowania zabezpieczającego dotyczącego kontaktów z dzieckiem, Człowiek – Rodzina – Prawo 2012, nr. 9, s. 18.

3. Okna życia, Człowiek – Rodzina – Prawo 2012, nr. 9, s. 20.


 

 Publikacje  w języku obcym:

1. Personal contacts with a totalny incapacitated person,  Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 4, s. 15;

2. Amendment to security procedures concerning contacts with the child, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 19;

3. Windows of life, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 21;


 

Uczestnictwo w konferencjach:

1. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości nt. Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie, która odbyła się w Lublinie w dniu 4 grudnia 2012 roku, organizator: na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 


 

 Odbyte szkolenia:

- szkolenie z pisania pism procesowych organizowane przez Fundację Academia Iuris;

- szkolenie „Rozwój wolontariatu wśród studentów prawa uczelni lubelskich”, organizowany przez Instytut na rzecz Państwa Prawa;

- szkolenie „Problematyka prawa lokalowego i spółdzielczego”, organizowanego w ramach programu Obywatel i Prawo VI, dla Fundacji Academia Iuris;

- szkolenie z zasad pisania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, organizowanego przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w Lublinie.

- szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich pt. „Zmiany w KPC w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Praktyczne uwagi dotyczące e-protokołu. Choroba psychiczna i zaburzenia psychiczne a wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Porozumienie rodzicielskie. Zakres władzy rodzicielskiej. Zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem. Wykonalność  kontaktów, organizowanego przez OIRP w Lublinie w dniu 3 grudnia 2012 roku. Prowadzący SSO Marta  Gierczak-Kobylarz

 


 

Działalność pro publico bono:

- wolontariat w Fundacji Academia Iuris w Lublinie: nieodpłatna pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (2010-2012);

- wolontariat w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: bezpłatne poradnictwo prawne z zakresu prawa cywilnego (2010-2011);

- wolontariat w Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa w Lublinie: nieodpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego (2011–2012)   


 

Dyżur w katedrze:

Czwartek, godz. 8.00-8.45, C-535

Kontakt: 

paulinawos@kul.lublin.pl

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, godz. 10:03 - Andrzej Dzięga