Badania naukowe

 

W ostatnim czasie interesuje mnie głównie problematyka metafilozoficzna, przede wszystkim cele i metody filozofowania, relacje między filozofią a innymi dziedzinami kultury oraz powiązanie między filozofią a historią i sposoby uprawiania historii filozofii.

W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej przedmiotem moich badań naukowych jest filozofia Thomasa Nagela.

Autor: Piotr Kaszkowiak
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2009, godz. 13:42 - Piotr Kaszkowiak