Biogram

 

Urodziłem się 10.II.1982 r. w Warszawie. Studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyłem w latach 2001-2006.

Od lutego do czerwca 2006 r. przebywałem na stypendium w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), w ramach programu Socrates-Erasmus. Możliwość korzystania ze zbiorów tamtejszej biblioteki była nieocenioną pomocą w moich badaniach nad teizmem otwartym.

Pracę magisterską pt. Pojęcie Boga w kontekście problemu zła w tzw. teizmie otwartym (open theism) napisałem na seminarium historii filozofii współczesnej pod kierunkiem prof. dr. hab. P. Gutowskiego i 21.VI.2006 r. uzyskałem tytuł magistra (praca została wyróżniona).

Obecnie jestem na studiach doktoranckich, w ramach których prowadzę również działalność dydaktyczną (ćwiczenia z historii filozofii nowożytnej).

 

***

 

"Jednak zasadniczy problem brzmi: Czy jest coś tam, na zewnątrz? I dlaczego? I czy musi tak hałasować?" (Woody Allen) 

 


Autor: Piotr Kaszkowiak
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2009, godz. 13:07 - Piotr Kaszkowiak