Publikacje

2005

1. Co Hiob mógłby powiedzieć o imionach Bożych, czyli o trudnościach teodycei, „Roczniki Filozoficzne" t. LIII, nr 2 (2005): 383-394.

2006

1. Pięć uwag do artykułu M. Klinowskiego nt. związków partnerskich, Internetowe Czasopismo Filozoficzne „Diametros" nr 7 (marzec 2006): 210-219.

2. O złu, Bogu i nadziei, „Znak" 616 (wrzesień 2006): 39-47.

2007

1. Bibliografia prac Jana Czerkawskiego [w:] Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. P. Gutowski, P. Gut, Lublin 2007, ss. 17-22.

2008

1. Teizm otwarty: poszukiwanie drogi środka w filozofii religii, ICF "Diametros" nr 18 (grudzień 2008): 18 - 40.

 

Konferencje


1. „Zlot Filozoficzny" (Zielona Góra) 13-15.V.2005 r. - referat pt. Czy i w jakim znaczeniu możemy przypisać Bogu doskonałą dobroć?

2. „III Forum Filozoficzne" (Kraków) 20-22.V.2005 r. - referat pt. Kilka uwag o problemie zła i pojęciu dobroci Boga.

3. "VIII Polski Zjazd Filozoficzny" (Warszawa) 15-20.IX.2008. - referat pt. Filozofia D. Lewisa w kontekście sporu naturalizm/antynaturalizm.


Autor: Piotr Kaszkowiak
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2009, godz. 11:35 - Piotr Kaszkowiak