Mgr Sławomir Graboń - asystent

 

Życiorys naukowy      

W 2005 roku - stopień magistra teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy „Organizacja działalności charytatywnej na ziemi krakowskiej podczas okupacji hitlerowskiej. Rys historyczno - prawny", napisanej na seminarium z prawa kanonicznego pod kierunkiem Ks. Prof. Dr Hab. Jana Dyducha. 

W 2007 roku - stopień magistra licencjata prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie pracy „Pozaprocesowe zadania adwokata kościelnego", napisanej na seminarium z kościelnego prawa procesowego pod kierunkiem Bp. Prof. Dr Hab. Andrzeja Dzięgi.  

W 2008 roku - stopień magistra prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie pracy „Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie praw pracowniczych", napisanej na seminarium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pod kierunkiem Prof. Dr Hab. Grzegorza Goździewicza.

Od 2008 roku uczestnik studiów doktoranckich na seminarium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzonego przez Prof. Dr Hab. Grzegorza Goździewicza.

 

Temat badań naukowych

Ewolucja odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy w polskim systemie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wybór tematu związany jest z próbą naukowego przedstawienia zagadnienia istoty odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy.

 

Zajęcia dydaktyczne
Ć
wiczenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 
Dyżur w Katedrze
 

Piątek godz. 15.00 - 16.30

sala C 750  


Kontakt
Collegium Jana Pawła II, sala 750
Tel. (81) 445-3-750

 

Autor: Paweł Nowik
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 00:37 - Paweł Nowik