Mgr Stanisław Filipowicz, adwokat

Sekretarz Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego

 

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Praca magisterska pt. "Czyn nieuczciwej konkurencji" napisana i obroniona w 2007 r. pod kierunkiem Prof. H. Ciocha.

Doktorant w Katedrze Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego pod opieką naukową Prof. J. M. Izdebskiego.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.

 

Prowadzone zajęcia:

 

Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia) (2013/2014 i 2014/2015)

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (2015/2016)

 

 

Konsultacje: czwartek, godz. 16:10 - 17:40, sala CI-203.

 

e-mail: stanislaw.filipowicz@kul.pl

Autor: Stanisław Filipowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015, godz. 11:05 - Stanisław Filipowicz