Doktorantka

w Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL

 

 

 

adres e-mail: sylwia.szafranska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 19:41 - Agnieszka Karczewska