lukasz_s.jpg

 

Mgr Łukasz Skwarzyński urodził się 28 kwietnia 1987 roku w Lublinie, gdzie ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W roku akademickim 2006/2007 rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - kierunek Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie). W 2011 roku zdał egzamin magisterski i uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego na podstawie pracy magisterskiej: „Kanonizacja norm prawa cywilnego dotyczących uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce", napisanej w ramach seminarium z zakresu Kościelnego prawa majątkowego, pod kierunkiem Ks. dra hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL

W latach 2008 – 2012 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - kierunek Prawo. W 2012 roku obronił pracę magisterską na temat „Rodzina w polskim systemie emerytalnym i rentowym", której promotorem był Abp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga, uzyskując zawodowy tytuł magistra.

W lipcu 2011 roku odbył praktykę w Prokuraturze Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie.

W październiku 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Od stycznia 2013 roku jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.


 

 Prowadzone zajęcia:

 

       Rok akademicki 2012/2013

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

       - Instytut Prawa:

       ·      Prawo rodzinne i opiekuńcze - ćwiczenia

       ·      Sądowa ochrona rodziny - ćwiczenia


 

Uczestnictwo w warsztatach i konferencjach:

1. Warsztaty zorganizowane przez Koło Naukowe Kanonistów KUL w 2009 roku pt.: „Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa" przeprowadzone przez Ks. Huberta Czernackiego oraz „Dokumenty potrzebne do stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa" , przeprowadzone przez Ks. dra Krzysztofa Mikołajczuka;

2. Międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej tematyki regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Włoskiej;

3. Warsztaty na temat „Pisanie pism procesowych – KPC" prowadzonych przez dr Joannę Nowińską, zorganizowanych przez The European Law Students' Association w ramach VI edycji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych w 2011 roku;

4. Konferencji Naukowej z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości nt. Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie, która odbyła się w Lublinie w dniu 4 grudnia 2012 roku, organizator: na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

5. Udział w seminarium „The Rule of Law Around the World”, które odbyło się w Lublinie w dniu 8 grudnia 2012r., organizator : Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa; 

6. Udział w konferencji pt. „Prawa zmarłych?”, zorganizowanej w ramach XXX Dni Praw Człowieka, która odbyła się w dniach się w Lublinie w dniach 11 – 12 grudnia 2012r., organizator: Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL – Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka;

7.  Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Antoni Kość jako Filozof prawa" połączona z prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, która odbyła się w dniach 22 marca 2013r., organizator: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedra Teorii i Filozofii Prawa

 


 

Artykuły, recenzje, sprawozdania:

1. Poselski projekt ustawy o edukacji seksualnej, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 14.


 

 Publikacje  w języku obcym:

1. Deputies' bill on sex education, Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 9, s. 15.


 

Dyżur w Katedrze:

Środa 8.20-9.10, C-535

Kontakt:

lukasz.skw@interia.pl

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2013, godz. 19:24 - Zdzisław Jancewicz