Instytut Muzykologii KUL

 

zaprasza na

 

Międzynarodową
Konferencję Naukową

TEORIA I PRAKTYKA MUZYKI KOŚCIELNEJ.
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

________________
16-17 maja 2018 r. 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

PROGRAM  

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2018, godz. 21:17 - Ewa Zięba