"SZTUKA DLA WSZYSTKICH" - Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki

Termin i miejsce:

 • 28-30 maja 2015
 • Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • ul. Racławickie 14
 
Konferencja ma charakter otwarty, zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które naukowo lub praktycznie są zainteresowane i aktywne w działaniach na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu jest skierowane do środowiska niewidomych, słabowidzących, tyflopedagogów, nauczycieli plastyki, szkół i uczelni artystycznych oraz środowisk muzealnych i galerii sztuki.
 
Większość działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących koncentruje się na dostępie do informacji i edukacji. O ile podręczniki, książki, czy możliwość korzystania z Internetu, stały się dostępne, o tyle dziedziną, która nadal pozostaje na uboczu w edukacji osób niewidomych, jest sztuka.
 
Chociaż od kilku lat można zaobserwować pojawianie się interesujących inicjatyw takich jak audiodeskrypcja filmów i sztuk teatralnych oraz brajlowskie lub dźwiękowe opisy eksponatów muzealnych, wciąż zbyt mało uwagi poświęca się edukacji artystycznej.
Dotykowe, tworzone z różnych materiałów ilustracje w książkach, grafika dotykowa, zajęcia ułatwiające zrozumienie relacji między przedmiotem i rysunkiem, dostęp do rzeźb i modeli pomników architektury, to tylko część niezbędnych elementów edukacji wyposażającej niewidome osoby w narzędzia poznawcze pozwalające na dający satysfakcję odbiór wytworów sztuki.
 
Naukowo-warsztatowa konferencja stawia sobie za cel przybliżenie uczestnikom wagi tego zagadnienia oraz skutecznych sposobów prowadzenia artystycznej edukacji niewidomych dzieci, młodzieży i dorosłych, a także możliwości i konieczności zaangażowania w nią różnych środowisk – nauczycieli plastyki, szkół i uczelni artystycznych oraz muzeów i galerii sztuki.

Szczegóły dotyczące warsztatów:

Oprócz wykładów zaproszonych specjalistów w dziedzinie percepcji dotykowej
i udostępniania sztuki osobom niewidomym, konferencja przewiduje serię warsztatów dających praktyczne umiejętności: 
 • tworzenie książek z dotykowymi ilustracjami dla najmłodszych,
 • projektowane i wykonanie grafiki dotykowej z wykorzystaniem różnych technik,
 • nauczanie odczytywania i tworzenia wyczuwalnych dotykiem rysunków,
 • tworzenie udźwiękowionej grafiki dotykowej na potrzeby edukacji szkolnej,
 • najnowsze środki techniczne udostępniające niewidomym osobom muzea i galerie sztuki,
 • praktyczne zajęcia z historii sztuki.

Organizator przedsięwzięcia:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Katedra Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej
 • Instytut Historii Sztuki
 • Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Współorganizatorzy przedsięwzięcia:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
- Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych
Muzeum Lubelskie w Lublinie

Formularz zgłoszeniowy:

Ramowy program konferencji:

 
Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015, godz. 13:46 - Monika Lechniak