Katedra Historii Ustroju i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie i Młodzieżowa Rada Miasta Chełm  zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką dotyczącą roli rodziny w dawnych czasach, rodziną w społeczeństwie, aktualnymi problemami rodziny oraz genezą i ewolucją praw dziecka do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”.

Konferencja odbędzie się dnia 14 marca 2018 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

 

czytaj więcej

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018, godz. 07:47 - Adam Jankowski