W lipcu 2014 w Rotterdamie odbędzie się kolejna, siódma już edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły Psychologii Przedsiębiorczości „Psychology of Entrepreneurship: Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective”.pdf. Mogą w niej uczestniczyć studenci studiów magisterskich i doktoranckich z Instytutu Psychologii KUL. Więcej informacji na stronie: http://www.eur.nl/fsw/english/psychology/ipentrepreneur/home/

Współorganizatorem programu jest Mariola Łaguna, do niej też należy zgłaszać do 23 lutego swoje aplikacje: laguna@kul.pl. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, łatwość nawiązywania kontaktów oraz zainteresowanie tematyką projektu. Po przesłaniu aplikacji kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. Pierwszeństwo w naborze mają studenci aktualnie zaangażowani w międzynarodowy projekt badawczy realizowany we współpracy z partnerami programu, współpracownicy Social Personality Psychology Lab.