Międzynarodowa Letnia Szkoła Psychologii Przedsiębiorczości – Erasmus Intensive Programme

 

W lipcu 2013 w Rotterdamie odbędzie się kolejna, szósta już edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły Psychologii Przedsiębiorczości: „Psychology of Entrepreneurship: Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective”. Będą w niej uczestniczyli jak zwykle także studenci studiów magisterskich i doktoranckich Instytutu Psychologii KUL. Więcej informacji na stronie: http://www.eur.nl/fsw/english/psychology/ipentrepreneur/home/

Współorganizatorem programu jest dr hab. Mariola Łaguna, do niej też należy zgłaszać do 26 lutego swoje aplikacje. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, łatwość nawiązywania kontaktów oraz zainteresowanie tematyką projektu. Po przesłaniu aplikacji kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. Pierwszeństwo w naborze mają studenci aktualnie zaangażowani w międzynarodowy projekt badawczy realizowany we współpracy z partnerami programu.