Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym.
  • Kandydaci planujący w ramach studiów w Kolegium MISHuS realizować program studiów z psychologii muszą legitymować się zdaną na poziomie rozszerzonym maturą z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka lub historia.

 

Stara matura

  • I etap - egzamin ustny obejmujący trzy pytania z zakresu historii literatury i kultury (50% wyniku końcowego)
  • II etap - rozmowa kwalifikacyjna (50% wyniku końcowego)
    Celem rozmowy jest orientacja w pozaszkolnych zainteresowaniach kandydata, dlatego jej przedmiotem jest np.: filozofia, socjologia, antropologia, psychologia, religioznawstwo, historia sztuki lub literatura obca. Problematyka tej rozmowy winna wykraczać poza zrealizowany przez kandydata program szkolny. Możliwe są także własne propozycje wynikające ze szczególnych zainteresowań - np.: mitologia, geografia kulturowa, teatrologia, historia nauki, zjawiska kultury masowej. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin). Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z nich. Dobór lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna powinna być opracowaniem o charakterze naukowym), stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują wraz z dokumentami przy rejestracji. Lista lektur dotyczących literatury obcej powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może być to książka o charakterze eseistycznym).

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:58 - Liliana Kycia