Koło Naukowe Biotechnologii KUL pragnie poinformować o mającej odbyć się w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku V edycji Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego "Symbioza"  jednocześnie zachęcamy do czynnego uczestnictwa w formie:

  1. Wystąpienia ustnego (w języku polskim lub angielskim, czas trwania: do 20 minut)
  2. Posteru o tematyce badawczej (przygotowany w języku angielskim)

Ważne informacje:

  1. W tym roku nie będą akceptowane prace o charakterze przeglądu literaturowego.
  2. Każdą pracę może prezentować tylko jedna osoba.
  3. Koszt uczestnictwa w edycji 2016 to 95 PLN

Konferencja kierowana jest do studentów, doktorantów i młodych badaczy którzy związani są z następującymi kierunkami: biotechnologia, biologia, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, medycyna, farmacja, ochrona środowiska, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna oraz innymi kierunkami, którzy chcieliby przedstawić temat badawczy związany biotechnologią.

 

Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony

Autor: Kamil Chudzik
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017, godz. 11:23 - Anna Pytlak