Bogoczłowieczeństwo jawi się jako wielka kategoria interpretacyjna, zdolna pomieścić w sobie zarówno namysł nad Bosko-ludzką rzeczywistością Chrystusa, jak i nad istotą człowieczeństwa w jego indywidualnym i społecznym charakterze. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie daje ta kategoria w wydaniu teologii prawosławnej.

 

GODMANHOOD IN THE ORTHODOX THOUGHT

 

Summary

 

The article is an outline of the idea of Godmanhood in the Orthodox thought. In the fi rst part, the historical aspect of the concept is sketched. Next, the concept of Godmanhood is presented on three levels: Christological, which is fundamental and basic; anthropological, which is the humanistic reinterpretation of the fi rst one; and social, which is typical of the Eastern thought.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013, godz. 10:31 - Natalia Haniewska