Miejsca do głosowania w wyborach
do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 Ordynacji do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów Komisja Wyborcza ustaliła miejsca do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych:

 

Okręg wyborczy: Wydział Nauk Społecznych

1) hol Collegium Jana Pawła II
(studenci Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Instytutu Psychologii oraz Instytutu Socjologii)

2) parter budynku Instytutu Pedagogiki – DMMIII
(studenci Instytutu DiKS, Instytutu NPiSM oraz Instytutu Pedagogiki)

 

Okręg wyborczy: Wydział Nauk Humanistycznych

Atrium Collegium Norvidianum

 

Okręg wyborczy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

1) hol Collegium Jana Pawła II

(studenci Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego)

2) parter Collegium Iuridicum

(studenci Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki)

 

Głosowanie odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2015 r. w godzinach 10:00 – 15:00.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Rady Studentów KUL
/-/
Paweł Fil

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2015, godz. 23:50 - Paweł Fil