Jakie dokumenty składa kandydat?
W jaki sposób można złożyć dokumenty?

 

Mapa obiektów KUL 

 

 

Osoby zakwalifikowane na studia składają komplet dokumentów w następujących dziekanatach:

 • administracja - Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-527 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • architektura krajobrazu - Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

 

 

 • biotechnologia (studia w języku polskim i angielskim) - Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku: p. 606 (I piętro budynku ul. Konstantynów 1H)

 

 • bezpieczeństwo narodowe - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • edytorstwo – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • ekonomia – Lublin (stacjonarne i niestacjonarne) - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • ekonomia – Stalowa Wola - Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola)

 

 • europeistyka (studia w języku polskim i angielskim) - Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • filologia angielska (stacjonarne) - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia angielska (niestacjonarne) - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia germańska (w tym grupa początkująca) - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia klasyczna - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia niderlandzka - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia polska - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia romańska (w tym grupa początkująca) - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia romańska  II stopnia - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

 

 • filologia-sinologia - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia słowiańska - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

 

 • filozofia (studia w języku polskim i angielskim) - Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • gospodarka przestrzenna - Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

 

 • historia - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • historia sztuki - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

 

 • informatyka (studia w języku polskim i angielskim) - Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

 

 • inżynieria środowiska - Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola)

 

 • kognitywistyka (studia w języku polskim i angielskim) - Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • kulturoznawstwo - Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • matematyka - Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

 

 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne - Sekretariat Kolegium MISHuS: p. CN-012 (parter Collegium Norvidianum)

 

 • muzykologia - Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • nauki o rodzinie - Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • pedagogika – Lublin - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • pedagogika specjalna – Lublin - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • pedagogika – Stalowa Wola - Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola)

 

 • politologia - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • praca socjalna (I stopnia)– Lublin - Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • praca socjalna (II stopnia)  – Lublin - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • praca socjalna – Stalowa Wola - Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola)

 

 • prawo – Lublin (stacjonarne) - Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-727 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • prawo w biznesie - Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • prawo – Lublin (niestacjonarne) - Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • prawo – Stalowa Wola - Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola)

 

 • prawo kanoniczne - Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-725 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 • prawo Unii Europejskiej  - Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • psychologia - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • retoryka stosowana - Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • socjologia – Lublin (stacjonarne i niestacjonarne) - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • socjologia – Stalowa Wola - Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola)

 

 • stosunki międzynarodowe -Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • teologia - Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-839 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • turystyka kulturowa - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • wiedza o teatrze - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • zarządzanie - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • zarządzanie dokumentacją i archiwistyka - Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

Mapa obiektów KUL

 

Czy osoba przyjęta na studia ma możliwość sprawdzić, czy wymagane dokumenty (np. wysłane pocztą) dotarły do Dziekanatu?

 • Tak. Po zalogowaniu, w szczegółach wybranego kierunku pojawi się informacja: Zarejestrowano potwierdzenie podjęcia studiów.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016, godz. 10:32 - Magdalena Kargol