Ostatnio zastanawiałam się jak poprawnie nazwać mieszkańca miejscowości Bącz i od czego to zależy?

 

 

Nazwy mieszkańców miejscowości są tworzone w j. polskim według następujących reguł: najczęściej dodajemy do tematu nazwy miejscowej przyrostek -anin (albo żeński przyrostek -anka). Wyjątkiem są niektóre nazwy zawierające genetycznie niemiecką cząstkę -burg, często w wersji -bork, np. malborczyk (lub malborczanin), oraz niektóre inne nazwy, np. zakopiańczyk (obok regularnej formy zakopianin). Przyrostek -czyk (w wersji żeńskiej -ka), wyjątkowy w nazwach mieszkańców miast polskich i słowiańskich, tworzy regularnie niektóre nazwy narodowości i mieszkańców miast obcych, np. Chińczyk, berlińczyk, londyńczyk. Oprócz tego jest też przyrostek -ak, pochodzący z Mazowsza, ma on jednak charakter potoczny, np. warszawiak, poznaniak.

           W związku z tym mieszkaniec miejscowości Bącz to bączanin, a mieszkanka - bączanka.

Jednak w każdym przypadku,  gdy mamy watpliwość co do poprawności użytej formy, możemy utworzyć nazwę opisową według schematu "mieszkaniec X", tak jak to Pani uczyniła w treści pytania.

 

         Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie:

1) przyrostki -anin, -anka mogą zmiękczać spółgłoski, które są w zakończeniu tematu, np. mieszkaniec Międzyrzeca to międzyrzeczanin,  mieszkanka Nysy to nysianka. Reguły dotyczące tych alternacji można znaleźć na przykład w Słowniku nazw miejscowości i mieszkańców pod red. M. Łazińskiego;

2)  nazwy mieszkańców miast, wsi i osiedli zapisujemy małą literą. Jednak zdarza się, że nazwy mieszkańców miast są  równobrzmiące z nazwami mieszkańców regionów, które zapisuje się wielką literą, tak jak nazwy narodowości. I tak na przykład opolanka to mieszkanka Opola, a Opolanka z Kamienia Śląskiego to mieszkanka Opolszczyzny.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2012, godz. 12:39 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn