Strona internetowa Towarzystwa Naukowego KUL jest obecnie przenoszona z dotychczasowego umiejscowienia (znajomej „błękitnej" witryny) do struktury S4CMS, czyli systemu, w którym funkcjonuje cała witryna internetowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Systematyczna migracja wiąże się z koniecznością dostosowania (technicznego i wizualnego) poszczególnych plików do wymogów nowego systemu. W trakcie tych prac są też uaktualniane, poprawiane i uzupełniane wszelkie informacje o TN KUL i jego działalności, zwłaszcza wydawniczej. Nowością będzie dostęp do wersji elektronicznej (format PDF) czasopism wydawanych przez TN KUL („Roczniki", „Przegląd Psychologiczny", „Studia Polonijne", „Studia Norwidiana", „Summarium", „Journal for Mental Changes"). Obecnie można już przejrzeć:

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2008, godz. 12:17 - Stanisław Sarek