Lubelska Szkoła FilozoficznaZ radością informujemy, że Wydział Filozofii KUL został Laureatem prestiżowego grantu pt. Lubelska Szkoła Filozoficzna w ramach konkursu MNiSW pt. Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

 

Projekt badawczy Lubelska Szkoła Filozoficzna (LSF) ma za cel opracowanie i udostępnienie osiągnięć najwybitniejszych przedstawicieli filozoficznej szkoły lubelskiej i tych badaczy, którzy w ten lub inny sposób byli związani w okresie powojennym (od 1946 roku) z Wydziałem Filozofii na KUL-u.

 

Więcej

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 08:17 - Leszek Wojtowicz