Oferta nr:361/2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Praktyki studenckie | Warszawa

 

Odbycie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej praktyki studenckiej umożliwia zdobycie cennego doświadczenia zawodowego jeszcze przed ukończeniem nauki na studiach wyższych.

 

Praktyki studenckie w Ministerstwie:

 • organizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
 • co do zasady są nieodpłatne,
 • odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem a macierzystą uczelnią studenta,
 • realizowane są na podstawie ustalonego programu, pozwalającego na udział praktykanta w merytorycznych zadaniach danej komórki organizacyjnej,
 • są okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem i specyfiką pracy w administracji rządowej oraz skonfrontowania swoich wyobrażeń z rzeczywistością,
 • kończą się wydaniem zaświadczenia zawierającego informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych nabytych w trakcie praktyki.

 

Proces rekrutacji 

 • Zapoznaj się z zakresem działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa. kliknij tutaj
 • Sprawdź dostępność wolnych miejsc na praktykę w wybranym Departamencie/Biurze i oceń czy spełniasz określone wymagania. kliknij tutaj
 • Złóż aplikację na praktykę poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz dołączenie swojego CV i listu motywacyjnego. kliknij tutaj
 • Oczekuj na informację zwrotną, którą przekażemy niezależnie od wyniku rozpatrzenia Twojej aplikacji.

 

Proces selekcji kandydatów do udziału w Programie może składać się z następujących etapów:

 • weryfikacja aplikacji,
 • testy umiejętności,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Sprawdź dostępność wolnych miejsc na praktykę w wybranym Departamencie/Biurze i oceń czy spełniasz określone wymagania i aplikuj:

http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/praktyki-staze-wolontariat/praktyki/oferty.html

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2017, godz. 13:47 - Marta Szymańska-Jarosz