Historia Koła Naukowego Studentów MISH

 

Kolo naukowe studentów MISH powstało w 2001 r. Wówczas w myśl obowiązującego wtedy statutu, napisanego przez Jana Gałkowskiego, do Kola automatycznie zapisywany był każdy świeżo upieczony student Kolegium MISH. Siedziba Kola mieściła się
wówczas w pokoju nr 127 w Gmachu Głównym. W 2003/2004 Kolo organizowało cykliczne imprezy pod wspólnym tytułem „Spotkania na czasie”. Każde takie spotkanie, na którym poruszano najbardziej palące tematy społeczno-polityczno-kulturalne odbywało się w Auli im. Wyszyńskiego i przybierało najczęściej charakter konferencji naukowej zakończonej dyskusją panelową, w której uczestniczyli przedstawiciele ogólnopolskiego świata nauki, kultury, sztuki i polityki.

W roku akademickim 2004/2005 Koło Naukowe zorganizowało „spotkanie z kulturą czeczeńską” na którym pokazano Czeczenów jako naród o oryginalnej kulturze i bogatych tradycjach.

W roku akademickim 2005/2006 Kolo współorganizowało ogólnopolską sesję naukową z okazji czterdziestolecia ogłoszenia konstytucji soborowej „Nostrae Aetate”

W październiku 2006 r. siedzibę Kola przeniesiono do nowo otwartego Collegium Norvidianum. Początkowo do pokoju CN-02, po dwóch latach nastąpiła ostatnia, jak do tej pory przeprowadzka do pomieszczenia CN -P03.

W roku akademickim 2009/2010 Kolo organizowało cykliczne spotkania Forum Interdyscyplinarnego. Są to wydarzenia, na których studenci Kolegium prezentują własne referaty, prowadzą dyskusje, omawiają tematy, które ich pasjonują, intrygują bądź niepokoją. Spotkania Forum Interdyscyplinarnego są kontynuowane także w roku akademickim 2010/2011. W tym roku Koło zorganizowało także ogólnopolską  konferencję naukową z okazji dziesięciolecia Kolegium MISH "CZAS się tym zająć", rozpoczęło wydawanie Kwartalnika Interdyscyplinarnego "Myszliciel" oraz organizację cyklu "spotkań z ciekawym człowiekiem".

Autor: Jolanta Prochowicz (współ. Jakub Mamcarczyk)
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2010, godz. 18:17 - Elżbieta Drozdowska