Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej


 

 

 

 

Kto ratuje jedno życie, ten jakby ratował cały świat
Cytat z Talmudu

Tylko życie poświecone innym jest warte przeżycia

Albert Einstein

 

 

Zadaniami statutowymi Akademickiej Sekcji Pomocy Przedmedycznej są:

  1. stworzenie grupy studentów posiadających uprawnienia oraz stopnie w różnych gałęziach ratownictwa przedmedycznego, a także studentów mających pierwszy raz styczność z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej, celem podnoszenia swoich kwalifikacji, regularnego treningu i podtrzymania umiejętności w ratownictwie,

  2. zabezpieczenie przedmedyczne imprez masowych i uroczystości organizowanych przez Władze i Agendy działające na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,

  3. pokazy udzielania pierwszej pomocy podczas wydarzeń kulturalnych,

  4. szkolenia otwarte dla wszystkich studentów KUL w zakresie przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO)

  5. szkolenia z polecenia kół i organizacji studenckich oraz placówek oświatowych pozauczelnianych

  6. propagowanie idei wolontariatu i pierwszej pomocy wśród studentów KUL.

 

Autor: Tomasz Kwarciński
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 12:27 - Dominika Zarosińska