Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL skupia w swoich szeregach studentów różnych lat studiów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów oraz chcąc rozwinąć ich umiejętności Koło dąży do konfrontacji posiadanej i rozwijanej wiedzy teoretycznej z praktyką.

 

Działalność Koła opiera się na poszerzaniu własnej wiedzy, ale także w oparciu o poczucie odpowiedzialności, członkowie Koła są organizatorami między innymi sesji naukowych, szkoleń, akcji informacyjnych. Ciągły rozwój stanowi nie tylko wymóg dzisiejszej rzeczywistości, ale jest również fundamentem przyszłej kariery zawodowej.

Autor: Adam Piskorz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 21:20 - Karolina Gierczak