s_fita_959

 

Prof. dr hab. Stanisław Fita urodził się 16 grudnia 1932 roku w Iwiu w powiecie lidzkim, w dawnym województwie nowogródzkim. W Olkuszu mieszkał od lutego 1946 roku. Tam zdał w 1951 roku w liceum ogólnokształcącym maturę. Starał się o przyjęcie na studia polonistyczne w Uniwersytecie Wrocławskim. Niestety, mimo zdanego egzaminu wstępnego, nie został przyjęty z powodu „braku miejsc”. Przez rok (1951/52) pracował w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olkuszu.

Od 1952 roku studiował filologię polską w KUL.

Magisterium poświęcone lubelskim aspektom twórczości Bolesława Prusa uzyskał w styczniu 1957 roku pisząc pracę pod kierunkiem prof. Feliksa Araszkiewicza.

Od października 1957 roku był nieustannie zatrudniony w KUL, przechodząc tutaj wszystkie stopnie awansu – od asystenta wolontariusza do profesora zwyczajnego.

Dysertację doktorską przygotowywał pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Szweykowskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Efektem prac stało się monumentalne dzieło: Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Stopień doktora Stanisław Fita uzyskał w roku 1969. Habilitował się w Uniwersytecie Warszawskim w 1978 roku. Rozprawę habilitacyjną – Pokolenie Szkoły Głównej – opublikował w roku 1980. Po zatwierdzeniu habilitacji został docentem i od roku 1979 kierownikiem Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Pełnił tę funkcję do 2006 roku. W roku 1988 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1992 – profesora zwyczajnego.

Kilkakrotnie pełnił funkcję kierownika Sekcji Filologii Polskiej. Był niezwykle aktywnym uczestnikiem życia naukowego w kraju, brał udział w licznych konferencjach naukowych. Nieobca mu była także działalność popularyzatorska, którą cenił bardzo wysoko. Był cenionym wykładowcą, odkrywczym badaczem, niezwykle precyzyjnym historykiem literatury. Jako uczestnik licznych towarzystw naukowych aktywnie włączał się w ich działalność. Jednym z efektów tej działalności Stanisława Fity jest monografia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń polonistów. Wypromował wiele dziesiątków magisteriów. Pod jego opieką naukową powstało 9 doktoratów – 3 osoby spośród tego grona uzyskały stopień doktora habilitowanego. Niestrudzony jako recenzent profesur, habilitacji, doktoratów, magisteriów, recenzent wydawniczy, konsultant – szczodrze dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Autor blisko 200 rozpraw naukowych, redaktor wielu tomów zbiorowych, aktywny członek kolegiów redakcyjnych. Wybitny znawca twórczości i życia Bolesława Prusa oraz całego pokolenia polskich pozytywistów.

Zmarł 15 czerwca 2011 roku, w 79. roku życia. 

Autor: Małgorzata Zwolińska
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2014, godz. 17:22 - Jakub Malik