Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania partnera zagranicznego do współpracy przy projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz złożenia własnej oferty współpracy za pośrednictwem Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW).

 

Jeżeli mają Państwo własne pomysły na projekty, można je przesyłać do KIW na formularzu fiszki projektowej i są one zamieszczane w bazie „Fishing pool” oraz upowszechniane w innych krajach za pośrednictwem ponadnarodowych punktów kontaktowych.

 

Strona Krajowej Instytucji Wspomagającej: www.kiw-pokl.org.pl

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:56 - Beata Kaczan