Modlitwa o przeżywanie codzienności na wzór św. Urszuli

Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna,

Ty powołałeś świętą Urszulę,

aby poszła za Twym Umiłowanym Synem drogą rad ewangelicznych

w całkowitym oddaniu się Chrystusowi

i Jego Ciału, którym jest Kościół.

Uczyłeś ją życia w modlitwie, pokorze, pogodzie ducha

i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.

Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.

Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka,

dla cierpiących i samotnych, dla pozbawionych nadziei

i poszukujących sensu zycia.

Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość,

abyśmyza jej przykładem i wstawiennictwem

przeżywali naszą codzienność w duchu miłości i służby Tobie

i naszym siostrom, i braciom.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa za kapłanów

 

Modlitwę tę otrzymała św. Urszula od nieznajomej Francuski przy grobie św. Pius X w 1920 r. Przetłumaczyła ja na język polski. Siostry urszulanki SJK odmawiają tę modlitwę na początku każdego wystawienia Najświętszego Sakramentu.

 

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku,
który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś,
że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego,
nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie,
uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia.
Działaj w nich i przez nich i spraw,
by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie
przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót,
wykonywali mocą Twego Imienia i Twego Ducha uczynki,
któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.
Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu.
Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią,
wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.
Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów.
Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich
i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się
i nawiązując na nowo święte węzły miłości,
łączące Serce Boże z sercem człowieczym.
Amen.

 

Nowenna do Serca Jezusowego za przyczyną św. Urszuli

 

O Jezu, Sercu Twemu polecam...
Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże.
Dozwól działać Twemu Sercu.
O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci,
oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.
O Serce pełne miłości, całą mą ufność pokładam w Tobie,
gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego,
ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci.
Amen.
Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże, modlitwy, zanoszone do Ciebie za wstawiennictwem świętej Urszuli,
wiernej naśladowczyni cnót Najświętszego Serca Syna Twego,
i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy.
Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!

 

Modlitwa dla ludzi bardzo zajętych
Rady św. Urszuli Ledóchowskiej

 

Im więcej pracy, tym bardziej czujemy,
że wszystko zależy od naszej pracy wewnętrznej:
im więcej będzie pracy wewnętrznej,
tym bardziej i Pan Bóg pobłogosławi...
Trzeba modlić się zawsze i nigdy nie ustawać...
Starajcie się o nieustanne złączenie z Bogiem,
kierując myśl do Jezusa, jak kwiat do słońca!
Szczególnie polecam wam jedno:
korzystajcie pilnie z chwil straconych. Czekając,
chodząc po ulicach z jednego miejsca na drugie,
módlcie się - to są chwile,
kiedy zwykle o niczym mądrym się nie myśli:
trapimy się troskami albo nierozsądnymi planami na przyszłość.
O wiele więcej zrobicie, modląc się.

 

Autor: Sybille Schmidt
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2013, godz. 16:11 - Sybille Schmidt