W tym roku pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się 10 października. Podczas pielgrzymki mamy nadzieję w sposób uroczysty odebrać z rąk Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza relikwie krwi naszego Patrona. Przekazanie relikwii Jana Pawła II, rozpocznie ich peregrynację po parafiach, na których terenie znajdują się szkoły noszące Jego imię. Chcemy by tej wędrówce towarzyszyła modlitwa wstawiennicza za pośrednictwem błogosławionego Jana Pawła II. Dlatego zachęcamy wszystkie szkoły naszej rodziny do przygotowania jednego teksu modlitwy i przesłanie go na adres Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach w terminie do 15 czerwca 2013 r. Część z nich opublikujemy w modlitewniku, który otrzyma każda szkoła. Szczegóły przedsięwzięcia dotyczącego modlitwy zostaną opublikowane na naszej stronie - www.rodzina.org.pl - na początku kwietnia 2013 r.

Gabriela Laufer
Dyrektor szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach