Program MOST skierowany jest do studentów, którzy chcą przez jeden semestr lub rok akademicki realizować swoje zainteresowania naukowe na innym uniwersytecie w Polsce. Obecnie w programie MOST uczestniczą wszystkie polskie uniwersytety oraz Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.

Studia w ramach programu MOST można podjąć nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciego semestru studiów. Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów danego kierunku lub kierunków pokrewnych.

Więcej informacji...

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2008, godz. 10:28 - Radosław Bułtowicz