mgr Anna Borawska

Wydział Nauk Społecznych

 

Podczas zajęć omówiony zostanie wpływ kanałów komunikacyjnych na odbiór przekazu, podstawowe kody niejęzykowe, interpretacja przykładowych gestów oraz różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej. Zajęcia mają formę prezentacji multimedialnej, połączonej z ćwiczeniami.

 

Collegium Joannis Pauli II, s. ???, uczestnicy 35

środa, 16 maja br., 09:00

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 05:38 - Andrzej Zykubek