6 października 2014 r. Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz chórami akademickimi uczelni lubelskich zaśpiewał w Archikatedrze Lubelskiej podczas mszy św. dla środowiska akademickiego Lublina z okazji nowego roku akademickiego 2014/2015. Mszę św. odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr. hab. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL.