W dwudziestą rocznicę śmierci

 

ks. profesora Bolesława Bartkowskiego

 

wieloletniego wykładowcy akademickiego Instytutu Muzykologii KUL,

wspaniałego wychowawcy młodzieży, 

prodziekana Wydziału Teologii KUL (1983-1987),

dyrektora Instytutu Muzykologii (1987-1989)

prorektora ds. studenckich (od 1989 do śmierci, tj. 25.03.1998),

 

odprawiona zostanie Msza św. w kościele akademickim KUL

 

w środę, 21 marca 2018 r.  o godz. 8.00

 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

 

 

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 16:09 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak