W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, w dniu 15 czerwca 2014 r., w kościele aka­demickim KUL odprawiona została Msza Święta, transmitowana za pośrednictwem TVP POLONIA. Eucharystia była sprawowana w intencji całej społeczności akademickiej KUL, Przyjaciół, Absolwentów i Dobrodziejów (żyjących i zmarłych). Liturgii przewodniczył JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL.

Oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu Chóru KUL pod dyrekcją prof.  Grzegorza Pecki.