W trzecią rocznicę śmierci profesora Antoniego Zoły,

wieloletniego wykładowcy akademickiego Instytutu Muzykologii KUL,

odprawione zostaną Msze św.:
22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o g. 17.00 w kościele parafialnym w Pliszczynie
oraz 24 stycznia 2018 r. (środa) o g. 8.00 w kościele akademickim KUL.
 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 08:10 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak